#159214
Forbrugeren

En tegningsret er en ret til at købe en ny aktie til en fastsat kurs. Så koster en tegningsret 1 kr, så har du købt retten til at købe en ny aktie for 3 kr, dvs 4 kr for en aktie, det er en rabat på 2,45 kr. Ulempen er, at hvis aktietegningen aflyses, så har du spildt pengene på tegningsretterne. Med bankens nuværende situation taget i betragtning, så er det bedste dog, at købe tegningsretter og tegne nye aktier fremfor, at købe gamle aktier.