#159028
Anonym

Såfremt den fejlagtige modtager af beløbet er klar over, at beløbet er modtaget ved en fejl fra afsenderens side, hvis navn herefter vil være modtageren bekendt, og han desuagtet beslutter sig for at beholde beløbet indtil videre, skal der ikke så meget til, førend forholdet evt. kan risikere at blive anset for omfattet af enten strfl. § 277, 2. led, jf. § 21 (forsøg), eller strfl. § 279, jf. §21.

Der vil evt. også være tale om et rentetab/hhv. en rentegevinst for afsenderen hhv. modtageren; alt afhængig af hhv. hvor lang tid der går, førend forholdet opdages af afsenderen samt beløbets størrelse.

En almindelig fornuftig person ( jur. Bonus Pater familias) ville straks returnere beløbet til afsenderen, når han dog var klar over, at beløbet var modtaget ved en fejl.

Der skal derfor næppe meget yderligere til, for at en undladelse heraf kan anses for at udgøre et forsøg, som er strafbart.