#159022
Anonym

I praksis anvendes ofte strfl. § 279 (bedrageri) i sådanne tilfælde (U1985.953V); men nogle af tilfældene bør i stedet rettelig henføres til strfl. § 277, 2. led. Det er således omtvistet i teorien, om modtageren kan siges at have bestyrket en vildfarelse hos afsenderen ved at have modtaget et pengebeløb, som – beroende på en elektronisk databehandlingsfejl hos afsenderen – fejlagtigt er havnet på hans konto. Det er imidlertid utvivlsomt, at når modtageren (nu gerningsmanden) beslutter sig for at tilegne sig beløbet med fuld vished om, at beløbet er kommet ind på hans konto ved en fejltagelse fra afsenderens side, så foreligger der realiseret en udnyttelse af vildfarelsen hos afsenderen og dermed et retsstridigt og strafbart forhold, som er omfattet af enten Strlf. §§ 277. 2. led eller 279.