#111024
Anonym

Hvorfor lave ekstraordinær afdrag på realkreditlån?

Hvis lånet er et fastforrentet konvertibelt realkreditlån eksisterer muligheden for førtidig indfrielse vel forsat?

Når kursen på obligationerne i den obligationsserie, hvori man har optaget lånet, er favorabel, d.v.s. mindre, i forhold til den kurs man optog lånet til, kan man købe obligationer op i sin “låneserie”, når man har obligationer med en nominel værdi der modsvarer ens restgæld, kan man lave en førtidig indfrielse af ens gæld, ved at indfri / aflevere sine obligationer i realkreditinstitutet.
I den mellemliggende periode, indtil man kan lave førtidig indfrielse, vil renterne fra ens, forhåbenlig billigt købte, obligationer modsvare ens løbende indbetalinger til realkreditinstitutet minus bidragssats, ihvertfald for den forholdsvise andel som de indkøbte obligationer udgør af ens gæld.

Det korte af det lange er, at man køber sin egen gæld tilbage til en lavere pris end man oprindelig optog sit lån til!

Min genbo har således, da renten var anderledes høj, tilbagekøbt sin realkreditgæld til kurs 37; ja det er nogen år siden…

Det hele forudsætter selvfølgelig at man tror på, at renten vil blive højre i fremtiden, ihvertfald inden for løbetiden af ens realkreditlån, og at muligeheden for førtidig indfrielse forsat eksisterer.
Men mig bekendt er det i praksis det man gør, når man omlægger lån, d.v.s. at banken / realkreditinstitutet opkøber obligationer i ens gamle “låneserie”?