#158046
Anonym

Enig. Men for bankens vedkommende, er der jo hverken færre eller flere omkostninger ift. rykkerbrevet om du har overtræk på 5 dkk eller 10.000 dkk. Gebyret på de 100 DKK pr. rykkerudsendelse er i øvrigt, efter ny lovgivning for nogle år tilbage, efterhånden blevet standard for de fleste virksomheder. Maks gebyropkrævning pr. skrivelse må nemlig maks udgøre 100 DKK, med mindre “man” er staten. De må udskrive med 250 DKK pr. gang.