#157894
Anonym

Ovenstående er ret karakteristisk at gældsramte. Man reagerer voldsomt og føler det som en personlig hetz, når folk som Micahel på en egentlig meget sober måde forklarer hvad realiteten er ved at have en høj gæld. Jeg kan heller ikke se at Michaels spørgsmål/undren over hvordan I dog kunne lave en så stor gæld er hverken grov eller malplaceret. Der er dig/jer der lægger jeres privatøkonomi frem til diskussion i dette forum.

Sandheden er at:

1. Jeres gæld er meget stor i forhold til jeres indkomst, og jeres indkomst forekommer lav i betragtning af at I skulle have gennemgået en lang eller mellemlang videregående uddannelse.

2. Gæld er gæld, uanset hvordan den er opstået. Rentebyrden er lavere på et SU-lån end et banklån, men afdragsbyrden er præcist lige så stor. Staten kræver lige som en bank, at få “forbrugsgælden” tilbagebetalt over en kortere periode på typisk 5-12 år, afhængig af hovedstolens størrelse.

3. Der er reelt tale om det der i bankverdenen kaldes et forbrugslån. Ordet er måske nok malplaceret, fordi investering i en uddannelse måske ikke af jer opfattes som forbrug, men ikke desto mindre er et forbrugslån karakteriseret ved at i optager et lån, uden at stille sikkerhed for lånet med fysiske aktiver.
Hvis I nu havde sikkerhed for pengene, fx lå med et værdipapirdepot på 500.000 kr., eller havde et sommerhus en værdi i samme størrelsesorden, så ville jeres lånemuligheder være langt bedre.

4. Hvis I af den ene eller anden grund mister jeres arbejde eller arbejdsdygtighed, så kan I ikke længere servicesere gælden og skal formentlig have gældssaneret størstedelen af hovedstolen. Banken skal i givet fald ikke alene nedskrive på de 500.000 kr. I vil også blive nødt til at sælge huset med tab. En ejendomsmægler koster ca. 75.000 omkostningerne til tinglysning, lånesagsgebyrer, advokat, kurstab på lånet etc. løber også let op i 75.000. Dertil kommer risikoen for at boligpriserne er faldet, når I skal sælge. Med andre ord kan banken meget let stå med et tab på op mod 700.000.

Dette er baggrunden for at jeres bank med stor sandsynlighed ender med at sige nej til lånet.