#157658
Anonym

Hvad jeg ikke fandt !

Pengestrømsopgørelse
(i hele kr.)
Driftens likviditetsvirkning i alt.
Investeringers likviditetsvirkning i alt.
Finansieringens likviditetsvirkning i alt.
Pengestrøm, netto.(Summen af årets likviditetsvirkning fra driften, investeringer og finansiering.)

Regnskabsmæssige nøgletal
Overskudsgrad (= Årets resultat før ekstraordinære poster/Indtægter i alt x 100).
Likviditetsgrad (= Omsætningsaktiver i alt/Kortfristet gæld i alt x 100).
Soliditetsgrad (= Egenkapital i alt/Aktiver i alt x 100).
Finansieringsgrad (= Langfristet gæld i alt/Materielle anlægsaktiver i alt x 100).

Du kan selv prøve at sætte tallene ind i et regneark og regne efter ….