#157526
test

tillad mig ud over PD udmærkede fremstilling at på pege enu et område hvor du vrøvler på michael. Der er her helt tydeligt tale om en individuel sagsbehandling. Afslaget på konto gives netop i det individuelle forhold at personen IKKE ønsker en nemkonto men bare en ekstra konto der ikke skal gå regelmæssige beløb ind og ud af. Kravet om skriftlighed i afslaget er noget som kunden skal bede om ikke noget som banken af egen drift skal opfylde.

YDERLIGE skal det nævnes at en bank faktisk efter en individuel sagsbehandling KAN afslå at lave en konto begrundet i forhold omkring f.eks. personens truende adfærd. Ikke at jeg antager at det er tilfældet her. Så den fremstilling om at man altid har et krav på konto i den bank man ønsker det er slet og ret forkert.

Der er IKKE tale om en gråzone her svaret på¨trådstarteres spørgsmål, som det er stillet, er et klart nej