Forside Fora Privatøkonomi Må AL nægte mig en konto pga. engagement i anden bank? Må AL nægte mig en konto pga. engagement i anden bank?

#157524
PD 99

Jeg har aldrig påstået at den linkede afgørelse skulle være “magen til” den aktuelle situation.

Som jeg allerede har antydet ovenfor er afgørelsen alligevel særdeles interessant, fordi det tydeligt fremgår at Finanstilsynet her tolker i forhold til FORMÅLET om netop at kunne MODTAGE løn mv.:

“Det er Finanstilsynets vurdering, at kravet i § 12 i god skik bekendtgørelsen om, at pengeinstitutter skal oprette en indlånskonto, skal fortolkes i forhold til bestemmelsens FORMÅL, som fremgår af vejledningen til god skik bekendtgørelsen: Retten til en almindelig indlånskonto gælder alene for privatkunder, idet de som lønmodtagere eller modtagere af offentlige ydelser har behov for en konto for at kunne MODTAGE LØN og andre ydelser.”

Med præcis samme begrundelse kunne man afvise oprettelse af en ekstrakonto til dovne forbrugere, der gerne vil have Nemkonto i én bank, men heller vil sætte penge IND i en anden bank.

Jeg imødeser fortsat gerne svar herpå:

1) Hvilket “behov” har man som normal lønmodtager for at sætte kontanter IND på en konto? Kan man ikke klare sig uden dette?

2) Findes der nogen som helst regel, der har til FORMÅL at hjælpe privatpersoner med at kunne sætte penge IND på en konto?