#157258
test

2010 nu var du så selvstændig. Var det ikke rimeligt at dine kunder betalte dig? Hvor meget eller lidt gæld skal man efter din mening ha lov til at løbe fra.