#156846
test

som sagt sku man før man begynder at korekse andres brug af et ord som ulovligt lige checke hvad det i grunden betyder. Her er et klip fra en ordbog.

ulovlig: som strider mod love, vedtægter el.lign

udtrykket ulovligt bruges ikke kun om overtrædelse af love men gennerelt om at overtrædelse af aftaler, vedtæger eller andre aftaler der er gyldige i et givet område. f.eks. en ulovligparkering, en ulovlig strike eller et ulovligt fravær.