#156398
Anonym

Artiklen, som Halli Hallo her venligt servicerer os med er interessant af flere grunde.

1. For det første bekræftes vores formodning om at det fortsat er betydelige bonitetsproblemer med Amagerbankens udlånsbog. (Man skal naturlgivis passe på med ikke at overgeneralisere ud fra et enkeltstående engagement).

2. Dernæst så bekræftes forskellene i bankernes nedskrivningspraksis.
– Danske Bank har nedskrevet 100% af sit tilgodehavende
– Sparekassen Sjælland har nedskrevet væsentlige dele
– Amagerbanken mener stadig de til grund for långivningen liggende sikkerheder er
intakte, hvilket undskyld mig, forkommer temmeligt naivt.

3. Det næste spørgsmål der rejser sig er følgende: “Vi ved ved der er tale om et stort engagement i Amagerbanken, men hvor meget taler vi egentlig om Amagerbanken mangler at nedskrive?”.

4. Kan vi vente udsendelse af endnu et af Finanstilsynet påtvunget korrigeret regnskab?