#156348
HalliHallo

Du mener vel et alternativ til pantebrevet.

Du må da kende vilkårene på det (sælger)pantebrev du som debitor har skrevet under på.

Og disse vilkår kan selvfølgelig ikke ændres i den aftalte løbetid. Dog kan du til enhver til indfri restbeløbet til kurs 100.

Det undrer mig at du løbende afdrager ekstraordniært på sådan et pantebrev, da jeg går ud fra at det er forbundet med ekstra omkostninger, jfr. pantebrevets ordlyd herom.

For jeg går ud fra at dette ikke er gratis, for jeg ville da som panthaver nødig have løbende småbeløb uden at få et gebyr for ulejligheden.