#156110
test

jeg har til stadighed vanskeligt ved at forstå denne sammenblanding mellem hvilken service en given bank yder og så denne banks risko for konkurs. Vedr. den risiko man som kunde løber ved at ha sine forretninger i Amagerbanken, IBH eller f.eks. EIK er det jo værd at bemærke at indskyder garanti fonden dækker 750 kkr. jeg kan stadig være lidt i tvivl hvordan f.eks. en bolig prioritets kunde ville være stillet i tilfælde af konkurs. Har tidligere ment at man kunne være nød til at refinacere sin gæld, men er ikke helt sikker.

I en debat hvor temaet er en given banks økonomi finder jeg indlæg om sammen banks service irrelevant.

I en debat om en given banks service finder jeg indlæg om bankens økonomi irrelevant.

men jeg finder da både diskussionen om en given banks økonomi og service relevant i et forum der handler om Finas ydelser generelet.