#156084
Krisser

Et alternativ kunne være 4 % 30 år. God mulighed for senere at opkonvertere til en højere rente, mod stort nedslag i hovedstolen. Hvis renten stiger meget, vil I muligvis endda kunne placere den månedlige besparelse til en højere rente end de 4 procent.