#155736
test

for at noget er et lån skal der forelige en låne aftale altså et gældsbrev.

I øvrigt skriver spørgeren ret tydeligt at begge overførsler er sket efter at der er udbetalt en arv. Teksten er helt klart tænk på skatte væsenet og ikke ment som en beskæftigelse af overførslens art.

En tekst i en overførsel som er noget den der overførere pengene selv finder på er ikke det sammen som et gældsbrev.

Arv eller gaver indgår i det fælles bo der skal deles med mindre der er tale om ente særeeje i ægteskabet eller at det i et evt. testamente er specificeret at arven er et særeje.

hvis der var tale om et lån burde spørgeren kunne redegøre for låne aftalen.