#155536
Anonym

Der er eksempelvis en sag ved pengeinstitutnævnet, hvor ankenævnet finder:

Ankenævnet finder, at overtrækket på klagernes konto i januar 2007 ikke berettigede Eik Bank til uden varsel at spærre klagernes dankort og afmelde deres PBS-aftaler.

Sagen synes jeg er en meget god illustration på at deres overtrækspolitik er fuldkommen vanvittig. I mit tilfælde satte de himmel og jord i bevægelse for et lille overtræk på 115 kr.

Dernæst så er der alle de mange sager om Eik Banks elendige boligprioritetsprodukt, som de altid vilder med et delt ankenævn 3 medlemmer der finder at det er i orden at Eik Bank laver vildledende markedsføring, når blot den korrekte sammenhæng står i pantebrevet. 2 medlemmer finder, at Eik Bank er forpligtet til at følge nationalbankens udlånsrente.

Det bliver spændende at se hvad der sker med disse sager, når og hvis de på et tidspunkt når gennem domstolssystemet.

Sagerne understreger for mig een ting. Det er, at man skal have en lup med når man underskriver papirer i Eik Bank. For selv om der står en ting i det kulørte markedsføringsmateriale og på hjemmesiden, så kan der stå det stik modsatte på deres hjemmeside.

Jeg anbefalder at man går uden om Eik Bank, men det er selvfølgelig helt op til folk selv om de vil følge det råd. Og hvis man er glad for sit boligprioritetslån, som er faldet meget mindre end nationalbankens udlånsrente, jammen så fred være med det!