#155428
Anonym

En swap giver modsat en option både retten og pligten til at bytte et cashflow, som kan være “fixed for floating” eller “floating for fixed”.

Herved kan du afdække eller ændre din renterisiko.