#155232
Anonym

Tak for det uddybende svar.

Jeg forsøger jo netop at sikre banken mod bopælspligten ved at garantere banken en køber af andelen. Dvs. at de i første omgang er fuld dækket ind. En ny køber (forældre) overtager andelen, dvs. køber den og er bosiddende i den, og herudover overtager de lånet (som banken så må revurdere risikoen på, og prisfastsætte som de ønsker).

Jeg ved ikke om det er en kaution jeg foreslår …det er jo en kontrakt mellem banken og 2. rangs køber med mig som mellemled.

Altså, banken prisfastsætter lånet som de gør pga. nogle af de ting vi har diskuteret. Hvis man sikrer banken mod de problemer der kan opstå når 1. køber kommer i problemer (ved at garantere en 2. køber), så bliver deres udlån jo mere sikkert, og dermed burde de kunne tilbyde en lavere rente. Hvis det ender med at en 2. køber skal på banen, stiger deres risiko på udlånet igen, og de kan herefter revurdere andelslejlighed, risiko, etc. og prisfastsætte udlånet på ny …?