#154648
Anonym

Når der er papir på gælden, kan du bare sende manden 3 rykkere og derefter indbringe sagen for fogedretten med krav om betaling af gælden.

Fogedretten skal så herefter gennemføre en fogedforretning, og gøre udlån i mandens aktiver.

Problemet er bare ganske ofte som Michael siger, at gældsramte ikke råder over aktiver, som ikke er omfattet af trangsbeneficiet og derfor kan gøres til genstand for udlæg. Ganske ofte viser det sig, at der ikke er midler i boet, og så er det eneste du ender op med en advokatregning foruden sagsomkostninger!