#110646
mubben

Ja – det lyder fuldstændig ubegribeligt at NORDEA nedsætter renten til 3,75%. I dagbladet Børsen i dag skriver de at: ‘Det er for at tilpasse sig markedsforholdene’. Det lyder fuldstændig bagvendt idet Northern Rock lige har hævet deres indlånsrente til 4,75%, hvilket jo var et udslag af at Nationalbanken hævede renten. Kan nogen mon finde fornuft i dette ?