Forside Fora Privatøkonomi hvorfor er der mange der optager rentetilpasningslån??? hvorfor er der mange der optager rentetilpasningslån???

#154528
Anonym

Her er lidt ekstra læsning test.

Min pointe er, at hjælpepakken ikke blev udarbejdet for at hjælpe boligejere med flexlån. Overordnet var formålet at styre Danmark ud af finanskrisen og redningspakken til pensionsselskaberne at regningen ikke skulle gå videre til den danske stat/samfundet.
At politikerne senere sætter fokus på virkningerne, som den får for boligejere med rentetilpasningslån, er indlysende. Det er jo også deres vælgere.
Da hovedformålet med hjælpepakken ikke var at hjælpe boligejere med variabelt forrentede realkreditlån, kan disse boligejere ikke forvente, at regeringen kommer til undsætning, når renten begynder at stige.

Her er hvad wikipedia skriver om hjælpepakkerne:
“Den danske regering har som forsøg på at bremse eller afbøde de værste virkninger af krisen vedtaget flere hjælpepakker. Fx “bankredningspakken” og “pensionsredningspakken”. Sidstnævnte er dog også blevet kaldt “realkreditredningspakken” eller “redningspakke for flekslånere”, fordi den forventes at betyde faldende renter til glæde for især dem med flekslån.”
OG
“Pensionsredningspakken
Pensionsselskaberne har været presset af krisen på realkreditmarkedet, og regeringen har opgjort de samlede konsekvenser til 60 mia. kr., hvis ikke der blev grebet ind.[9]
Regeringen har derfor etableret en redningspakke, der skal sikre markedsstabilitet og forebygge systematiske frasalg af danske realkreditobligationer pga. lovkrav.[10][11]
Aftalen hed formelt Aftale mellem Økonomi- og Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension om finansiel stabilitet på pensionsområdet, men blev hurtigt omdøbet til “realkreditredningspakken” eller “redningspakke for flekslånere”, fordi den forventes at betyde faldende renter til glæde for især dem med flekslån.[12] Allerede få dage efter er der dog rejst tvivl om, hvorvidt pakken hjælper flexlånere.[13]”

Kilde:http://da.wikipedia.org/wiki/Den_%C3%B8konomiske_krise_i_Danmark_i_2008

Her er hvad EU-kommissionen skriver om godkendelsen af hjælpepakken:

“Europa-Kommissionen har godkendt den danske hjælpepakke til støtte for finansieringen af realøkonomien. Kommissionen fandt, at denne pakke var et godt middel til at genoprette tilliden til danske pengeinstitutters kreditværdighed og sætte skub i udlån til realøkonomien, samtidig med at den opfylder de retningslinjer, Kommissionen har opstillet for statsstøtte til imødegåelse af finanskrisen.”
OG
“Ordningen tager kun sigte på støtte til “fundamentalt sunde” kreditinstitutter. Hvis Kommissionen ikke finder, at et modtagende institut kan anses for at være “fundamentalt sund”, vil der skulle fremlægges en omstruktureringsplan.”

Kilde:http://ec.europa.eu/danmark/eu-politik/alle_emner/konkurrence/2009/090203_godkendt_dk_hjaelpepakke_da.htm