Forside Fora Privatøkonomi Skifte ved dødsfald og nem-konto. Skifte ved dødsfald og nem-konto.

#154480
test

gruppen skriver “Din mor kan sende alle regninger til skifteretten, som så betaler dem af boets midler”

det er slet og ret ikke korrekt. Skifteretten råder ikke over boets midler. skifte retten og må jeg her henvise til deres egen udmærket hjemme, udtaler sig ene og alene om hvordan boet skal skiftes. Altså først og fremmest om der skal laves et privat eller et offentligt skifte. når de har bestemt dette udsteder de en skiftefuldmagt. Derefter har arvingende eller den af skifteretten indsatte bobestyrer så råderet over boet.

noget andet er som jeg skriver og vi er enige om at arvingende er pligtige til, i følge arveloven at sikre boet værdier. Det betyder f.eks. at man hvis boet er og forventets solvent sikker kan overtaler banken til at betale f.eks. forsikringer på et hus. men som du rigtigt skriver ikke mad til f.eks. en efterladt hustru. Man skal være opmærksom på at hvis man på trods af at man kan få banken til at betale regninger fra afdødes spærende konto kan risikere at skulle betale de midler retur til boet i fald det viser sig at være indsolvent. Har man som arving udtaget midler af et bo hænger man på evt. krav mod boet som ikke kan dækkes af boet med mindre man kan “lægge det tilbage i boet som man har udtaget eller det er af uvæsentlig værdi”.

men ja især ved et muligt insolvent bo eller hvis der er komplicerede arveforhold bør man kontakte en advokat.

selv har jeg desværre været med til 4 skifter nu. Alle som privat skifter det sidste med en advokat da der var et hus med i boet.