#154332
grg

Renten på de 3-årige obligationer (stats og realkredit) er pt. under 3%.

Hertil skal fratrækkes udgifter til køb (kurtage) og opbevaring (depotgebyrer).

Så dette taler imod køb af korte obligationer.

Hvad der taler imod bankindskud er:

Kan være dyrt at hæve før tid (obligationer kan sælges)
Maks EUR 100.000 dækning pr. pengeinstitut i tilfælde af konkurs etc.