#154328
Krisser

Ved dødsfald spærres alle konti og alle fuldmagter bortfalder. Det betyder at alle konti (inkl. fælleskonti) ikke kan røres før efter boet er gjort op. Normalt vil I dog kunne få betalt rimelige udgifter til begravelse fra boets konto.

Hvis banken kan se at boet er solvent (dvs. hvis banken ved at der er større kontante indeståender, værdipapirdepoter, friværdi eller lignende), vil I normalt kunne få oprettet en ny konto med en kredit indtil boet er gjort op.