Forside Fora Privatøkonomi Kunder og aktionærer forlader Amagerbanken – den synkende skude Kunder og aktionærer forlader Amagerbanken – den synkende skude

#154154
HalliHallo

GP har i denne tråd skrevet, at de af mig oplyste tal er grebet ud af den blå lyst, men her er dokumentationen, dette er oplyst af formanden Advokat N.E.Nielsen på bankens generalforsamling her i marts 2010:

Når jeg gør status i dag, kan det konstateres, at banken i 2009 har
måttet foretage nedskrivninger på sine engagementer på i alt 1,1
mia. kr. og i alt har foretaget nedskrivninger for 2,7 mia. kr. Her er
langt hovedparten nedskrivninger inden for ejendomsmarkedet og
primært som følge af den praksis, som Erhvervsankenævnet fastslog
i sin afgørelse, som jeg nævnte tidligere. Men nedskrivninger er
som bekendt ikke tab og slet ikke det samme som realiserede tab.
På den ekstraordinære generalforsamling den 4. november 2009
meddelte jeg i min beretning, at banken da havde foretaget nedskrivninger
på 2,7 mia.kr., men at der kun var realiseret tab for 7
mio.kr. I dag er situationen så den, at der er realiseret tab for i alt ca.
24 mio. kr., fortsat et meget begrænset beløb.

Men måske dette også er svindel, bedrag og humbug?