Forside Fora Privatøkonomi Erfaringer med Jyske Bank Erfaringer med Jyske Bank

#153984
Anonym

Fra prospektet Jyske Invest Markedsneutral Obligationer:

Midlerne skal investeres på en sådan måde, at risikoprofilen afspejler en middel risiko. Risikoen for afdelingen vil således være lavere end den risiko, der er forbundet med det globale aktiemarked, men større end risikoen, der er forbundet med traditionelle obligati-oner. Risikoen er målt ved afkastets standardafvigelse.

Udsving i afkast
Standardafvigelse (volatilitet) på 1 års sigt, note 2
15 %
Standardafvigelse (volatilitet) på 3 års sigt, note 2
26 %
Standardafvigelse (volatilitet) på 5 års sigt, note 2
34 %

Det er velbeskrevet, at risikoen er middel og udsving i afkastet ligger lige i øjet!!!