#153980
Anonym

I de tre sidste linier af dit indlæg bliver du netop fuldkommen sort/hvid, og begynder at præsentere noget som et faktum, der overhovedet ikke er et faktum tvært imod.

Jyske Bank fattede udemærket de i Jyske Hedge indlejrede risici, og de forstod udemærket faktor-elasticiteten på relevante parametre.

De til produktet forbundne risici var såmænd også udemærket beskrevet i det omfattende prospekt som investorerne fik udleveret, eller blev oplyst om at de kunne få udleveret.

Striden står derfor alene på hvordan Jyske Bank informerede kunderne i det markedsføringsmateriale man solgte Jyske Hedge på, og om det var tilstrækkeligt at beskrive produktet i meget generelle vendinger, mens detailbeskrivelsen lå i prospektet.

Jeg synes det snævertsynede Se og Hør segment, lastbilchauffør segmentet, om du vil, som ikke evner meget mere end at styre bil og læse Ekstrablad, burde tage sig sammen og se lidt mere nuanceret på denne sag.

Det er da ganske klart at samfundet og Jyske Bank har brug for en egentlig domstolsafgørelse her, så der opnås klarhed over informationskravet og erstatningsansvaret i forhold til banksektorens produkter.

Jeg synes også man må have bare en snert af forståelse for, at en virksomhed, hvor 10% af egenkapitalen er i risiko for at blive tab på en enkelt sag, skal have lov til at få prøvet sagen ved alle 3 domstolsinstanser, så vi kan få en god og grundig afgørelse!

Samfundet og bankerne har også interesse i en domstolsafgørelse, netop fordi det her kommer til at bestemme prisen på investeringsprodukterne i fremtiden. Hvis Jyske Bank taber den her sag, så må bankerne indregne at der er en generelt øget erstatningsrisiko ved at sælge investeringsforeningsprodukter, og det må man så have lagt oveni prisen, således at det årlige gebyr for at forvalte den slags puljer måske ikke længere skal være 0,75-1,00% men derimod 2%. I sidste ende er de kloge forbrugere, som sætter sig grundigt ind i tingene og læser prospekterne, som kommer til at betale for “idiot-segmentet” som ikke kan lægge 2 og 2 sammen, og kommer rendende bagefter, når først investeringen er kuldsejlet!

Jeg har igen respekt for dette indskrænkede og fordummede ekstrabladssegment what so ever! Så er det sagt!