#153962
Anonym

Jeg finder det komplet horribelt at ovenstående forbrugertosser ikke anerkender, at det er fuldkommen legitimt for en virksomhed at teste et ankenævns afgørelse.

Forbrugertosser, som er fanget i Jyske Bank Hedge-sagerne befinder sig ofte på et niveau, hvor de ikke evner at læse litteratur ud over Se og Hør niveauet!

Det man skal forstå i den her sammenhæng er, at Jyske Bank ikke afviser en domstolsafgørelse og som sådan ikke er modstander af at vi har et ankenævn, hvis afgørelse banken i langt de fleste sagstyper følger.

Men det man må forstå er, at:

ANKENÆVNET ER IKKE ER DOMSTOL!

ANKENÆVNET HAR ALDRIG VÆRET EN DOMSTOL &

ANKENÆVNET FORMENTLIG ALDRIG BLIVER EN DOMSTOLSMYNDIGHED!

Skulle ankenævnet få domstolsbeføjelser, så vil det alligevel blive sådan, at en virksomhed ved at indbringe sagen for by- eller landsretten kan få en 2 og 3. domstolsprøvelse.

Det sådan, og bør altid være sådan, at når en virksomhed er uenig i en af nævnet truffet afgørelse, så er virksomheden i sin gode ret til at få testet afgørelsen ved en DOMSTOL! Hvor ville retssikkerheden for virksomheden ellers være, hvis man ikke kunne få en domstolsprøvelse af en sag vedrørende en kompleks produkttype. Jyske Bank Hedge er en enormt kompleks sag, med gode argumenter både for erstatning til de private forbrugere og mod erstatning til private forbrugere. Den sag skriger på en domstolsprøvelse i båd 1., 2. og 3. instans.

Desværre ligger forståelsen for retssystemet og komplekse sammenhænge langt udenfor Se og Hør segmentets fatteevne!