#110586
Anonym

Problemet er jo desvaerre ofte, at den gaeldsramtes situation fremstilles som “news as entertainment”, og at der ikke foelges op paa sagen senere hen…
Det maa vaere et krav, at saadanne historier kun produceres af journalister med oekonomi som speciale, saa det ikke ender som en “sob-story” uden substans.
For et par maaneder siden var der en udsendelse paa TV-Lorry om hurtige forbrugslaan, her paastod journalisten frejdigt, at private kreditorer kunne goere udlaeg i folks loenninger…