#153902
Anonym

Du kan meget enkelt lave en opsparing af frie midler til pension.

Du indbetaler et månedligt beløb på en anfordringskonto i banken. Denne konto beder du så om bliver tilknyttet et værdipapirdepot. Herefter skal du beslutte hvilken strategi og risiko du vil arbejde efter. Som tommefingerregel vil en lang investeringshorisont som din, kombineret med en mellem risikoprofil svare til en anbefalet aktieandel på 35-40% og resten i primært danske realkreditobligationer med forskellige løbetider.

ved selv via netbank at købe en række forskellige værdipapirer hver gang der står ca. 10.000 – 15.000 på kontoen opnår du en meget billig “pensionsopsparing”. herved opnår du en langt større opsparing på lang sigt end ved at lade banken investere for dig mod betydelig betaling vel og mærke.