#153900
Anonym

Din løbetid på dit “billån” er alt for lang. Som tommelfingerregel skal du altid afvikle gælden svarende til værdiforringelsen på det forbrugsgode som du har anskaffet dig. Derfor bør gælden faktisk afvikles lidt hurtigere end værdiforringelsen af forbrugsgodet, da du så opnår mulighed for at spare op til udbetalingen på din næste bil.

At du oplever at renten på dit lån er steget på trods af at medierne skriver om rentefald skyldes, at bankerne generelt har hævet rentemarginalen for at imødekomme de kraftigt stigende tab og hensættelser på bankernes udlån til bil, bolig of forbrug. Særligt hvis der ikke er sikkerhed for gælden eller gælden overstiger det pantsatte f.eks. en bil eller bolig vil de fleste banker sætte renten på lånet op. Dette sker alt på trods af det generelt faldende renteniveau – men altså pga. kreditmæssige hensyn.

jeg vil anbefale dig at gennemgå hele din økonomi og få skabt overblik over din privatøkonomi. Uden overblik koster det dig alt for mange penge både på kort og lang sigt.