#153734
Anonym

Jeg skal naturligvis beklage at jeg ikke skrev det korrekte term. Det er vist for mange år siden at jeg har læst den konkrete lovtekst.
Men hvis vi skal gå meget ind i det faktuelle, så er den korrekte formuleringen følgende:
“§ 509. Udlæg kan ikke foretages i aktiver, bortset fra fast ejendom, der er nødvendige til opretholdelse af et beskedent hjem og en beskeden levefod for skyldneren og hans husstand, jf. dog stk. 2.”

Det ændrer dog naturligvis ikke ved mine generelle kommentarer. Med hensyn til hvornår et fjernsyn er det ene eller det andet, vil der som sagt altid være tale om en konkret vurdering. Mit formål med indlægget var ikke at komme med en længere udredning af domspraksis for hvornår indbo er, eller ikke er, omfattet af Rpl 509, men alene at give Michael nogle input til hans beslutning om hvorvidt betaling til banken skal stoppe. Men jeg skal naturligvis beklage hvis min beskrivelse af et billedrørsfjernsyn var håbløst forældet.