#153730
Anonym

Jeg føler trang til at rette et par faktuelle fejl!

1. Der står ikke tarveligt hjem, men simpelt hjem i retsplejeloven, hvis jeg ikke husker helt forkert. Den praktiske udmøntning heraf er at man ikke kan få lov at beholde goder, der ligger ud over hvad der skal til at føre et simpelt hjem.
Hvis man bor i parcelhus, så skal der en vaskemaskine til at føre et simpelt hjem.
En almindelig computer hører efterhånden også til et simpelt hjem.

2. Eksemplet med billedrørs tv’et er forældet. I dag kan man slet ikke opdrive et billedrørstv i butikkerne.
Et 32″ tv er standard, og hører til et simpelt hjem. Et billigt 42″ tv ligger formentlig i gråzonen.
Det afgørende at forstå er, at den økonomiske og teknologiske udvikling løbende flytter domspraksis.