Forside Fora Privatøkonomi Kæmpe gæld – videre med livet .. Kæmpe gæld – videre med livet ..

#153726
Anonym

Hej Michael

Det er tydeligvis en svært situation du er kommet i. Jeg håber mit svar kan hjælpe dig lidt videre med dine overvejelser.
Lad os først kigge på det omkring udlæg og andet, såfremt du ikke betaler dine afdrag til banken. Som jeg læser dit indlæg ejer du alene en bil, og ikke en ejerlighed, sommerhus el. Såfremt du bor til leje har du måske indbetalt indskud, og du ejer formodenlig også noget indbo (Fjernsyn, computer ol.).
Banken har mulighed for at foretage udlæg i:
1. Din bil
2. Dit depositum i den lejede lejlighed
3. Det af dit indbo der ikke er omfattet af trangsbeneficiet.

Ad. 1.
Banken vil utvivlsomt foretage udlæg i bil, men du skriver at din bil er fuldt belånt. Derfor vil banken nok ikke kræve bilen på tvangsauktion, idet de ikke vil bruge penge på noget sådant, hvis de alligevel ikke kan blive dækket.

Ad. 2.
Banken har mulighed for at foretage udlæg i et evt. depositum i en lejelejlighed. Retsvirkningen af dette, er at hvis du fraflytter lejligheden, kan banken kræve at få depositummet udbetalt til sig. Banken kan således ikke kræve at du fraflytter lejligheden.

Ad. 3.
Hvis du ejer indbo der ligger udenfor hvad er nødvendigt for at opretholde et taveligt hjem (ja, det står der rent faktisk i lovteksten), har banken mulighed for at foretage udlæg i det og bortsælge det. Det er altid en konkret vurdering af hvad sådant indbo er, men som en rettesnor kan man nok sige at f.eks. et 40 tommer faldskærmstv vil ryge, mens et almindeligt 28 tommers billedrørstv ikke vil. Et spisebord fra IKEA vil ikke ryge, mens eventuelle stole af Arne Jacobsen vil, o.s.v.

Da du allerede er registeret i RKI, kan det jo nok ikke blive meget værre det.

Så alt i alt, vil du nok ikke blive stillet meget værre her og nu, ved at holde op med at betale til banken.

Det dine overvejelser skal dreje sig om, skal være hvad der sker med gælden. I den periode du ikke betaler, vil der jo løbe renter på som skal betales på et senere tidspunkt. Lad mig komme med et eksempel, hvor det antages at din gæld er 100.000 kr (et pænt rundt tal).
Hvis vi antager at din nuværende rente er 10 % og at der er 10 år tilbage på lånet, vil det give dig en månedlig bruttoydelse på ca. 1.320 kr.
Undlader du at betale i 2 år, og antager vi at din gæld forrentes med 15% (da den jo er misligholdt), vil den være steget til ca. 132.000 kr. om 2 år. Dette betyder at du (hvis vi antager at løbetiden fortsat skal være 10 år) fra om 2 år skal betale ca. 2.100 om måneden. Din uddannelse skal således principelt øge din indtjeningskraft med ca. 800 kr. om måneden pr. 100.000 du skylder, for at det (alene ud fra et økonomisk synspunkt) kan betale sig at uddanne dig, i forhold til blot at have et arbejde i dag.