#153684
Anonym

Det, der kan spares, er forskellen i renten på 4% lånet og et F1 lån. Resten af “besparelsen” skyldes omlægning fra en afbetalingsperiode på 7 år til 30 år. Mindre årlige afdrag kan være en udmærket løsning, hvis man har behov for pengene til noget andet. Men hvis det alligevel er hensigten at betale lånet ud i løbet af 7 år, skal det måske overvejes, om besparelsen er stor nok til at opveje usikkerheden ved F1 lånet. Omkostningen ved omlægningen er ca. 20.000 kr., mens første års besparelse er 2-2,5% i rente – 8-10.000 kr. Ingen ved, om denne besparelse fortsætter i de kommende år. Dertil gebyr for ekstraordinære afdrag.
Hvis man virkelig ønsker fleksibiliten ved de mindre afdrag, så man kan bruge pengene til pensionsopsparing, tant og fjas eller whatever, og man er parat til at betale omkostningerne og leve med usikkerheden, så må det rigtige lån være et afdragsfrit F1 lån over 30 år. Lige nu er renten så lav på rentetilpasningslån, at man kan få en bedre forrentning af pengene ved indskud i banken eller ved at købe obligationer med kort løbetid.