#153664
Anonym

Tinglysningsafgift:
Ved ejerskifte betales 1.400 kr. + 0,6% af ejerskiftesummen af den seneste offentliggjorte ejendomsværdi eller i forhold til den procentvise andel.
Ved tinglysning af sikkerhed i fast ejendom betales 1.400 kr. + 1,5% af det beløb, som der tages sikkerhed for. Derudover kan nuværende gæld
Se tinglysningsafgiftslovens §§ 4-5