#153224
OBS

Der kan muligvis opstå rentekrig til efteråret i forbindelse med at Bankpakke I udløber. Det betyder bl.a. at indlån herefter kun vil være dækket op til 100.000 Euro. De der har indlån over denne grænse vil derfor nok vælge at sprede deres indlån over flere banker så der vil nok komme nogle bedre tilbud fra bankerne for at holde på kundernes penge.