#153044
Anonym

Din personlige indkomst er din lønindkomst minus AM, ATP og dit eget bidrag til arbejdsmarkedspensioner.

Din skattepligtige indkomst er din personindkomst fratrukket/tillagt dine ligningsmæssige fradrag: fagligt kontingent, kørselsfradrag, renteindtægter eller udgifter osv.