#152904
Anonym

Det kunne være rigtig interessant at høre lidt flere detaljer. Fx er et femcifret beløb ikke ret meget, hvis det er totalt for 100 grundejere.
Hvad er grundlaget for, at netop jeres område er valgt ud som et sted, hvor firmaet kan skaffe fradrag så ejendomskatten nedsættes? Og hvilke fradrag drejer det sig om?
For at få nedslag i ejendomsskatten skal Skat vel anerkende en lavere grundvurdering. Betyder det ikke, at ejendommen vurderes som mindre værd? Og hvilke konsekvenser har det i forbindelse med salg og ved belåning?