#152890
thsv

Både X1 og X3 og alle andre Flexlån er kontantlån.
Der er altså ingen kursgevinst.
Kursen på obligationen bag lånet bestemmer renten på lånet, og obl.restgælden.

Selv på et lån uden afdrag vil obl.restgælden blive justeret ved hver termin.

Rente 2%, obl. 4%.
Ved terminen vil der blive beregnet 0,5% af kontantværdien = 5.000 ved en million.
Renten på obl. er 1 % af de ca. 960.000 som obl.restgælden er, altså 9.600 kr, de sidste 4.600 kr opskrives derfor i obl.restgælden, som nu er 964.600 kr ved næste termin.

Obl.restgælden har kun betydning hvis lånet skal indfries, og her vil der være mulighed for et kurstab på X3 og X5.
Om 2 år svarer X3 jo til et X1-lån blot med højere rente, og dermed med højere obl.restgæld.