#152766
thsv

Hvordan kommer du frem til et så højt beløb?
Jeg får det ca. 1.720 incl. adm.bidrag ved brug af Excels ydelsesformel.
260.000 kr er jo ikke en voldsom gæld, når den afdrages over 20 år.

http://www.rd.dk/aktuellepriserprivatlff