#103710
Michael

Mange tak. Har et andet spoergsmaal.
Hvis man ved koeb af lejlighed tegner et kontaktlaan med rentilpasning (F5-laan) ved jeg at man bliver beskattet af evt. kursgevinst. Hvis man f.eks. har tegnet et F5-laan paa 1.000.000 og saelger efter 5 aar. Lejligheden bliver solgt til 1.200.000 og restlaanet udgoer 850.000. Bliver man saa beskattet af de 350.000 eller fungerer det paa en anden maade?

Haaber nogen kan hjaelpe.
Mange tak.