#152562
Anonym

Hej,

Da det kun er et års tid, du har tænkt dig at sætte dine 50.000 kr tilside, vil jeg klart fraråde obligationer og aktier.

Din investerings horisiont skal helst være 2 år og fremefter ved obligationer og aktier ( Ved alm. handel og ikke aktie trading/day trading)

Du skal regne med store gebyr ved at investere i obligationer og de skal jo ikke æde din renteindkomst væk….

Jeg vil klart anbefale højrente kontier i banker samt aftaleindskud. Du kan nemt via mybanker.dk finde nogle banker der giver et pænt rentebeløb.