#110418
Anonym

Har jeg forstået sagen ret, så HAR køber betalt ved at indsætte på deponeringskonto i MortenJensens navn. Om de skaffer pengene med en kassekredit eller med et realkreditlån er vel MortenJensen uvedkommende. Er der noget som helst i skødeskrivningen der afhænger af, om de indfrier kassekreditten med deres provenu fra realkreditten? Der er intet i denne tråd der antyder at køber ikke har opført sig korrekt og fornuftigt. Der er intet der siger at køber ikke har opfyldt alle sine forpligtelser og søger fremme af anmærkningsfrit skøde mest muligt. Det er osse købers interesse af afslutte hurtigst muligt. MortenJensen, du sælger dit hus på med de rimelige og normale begrænsninger at du ikke kan solde betalingen op før det er bevist at du virkelig kan og har ret til at sælge det. Og så bliver du fornærmet på realkreditsystemet. Det næste er vel at du synes at det er rimeligt at du går ud og brænder et par biler af på Christianshavn indtil banken giver dig 10.000 kr i rente. Du betaler ikke spor dobbelt husleje, du får bare en lav rente af nogle penge.

Skriv til sælgers advokat og spørg høfligt om de har forventning til hvornår skødet er skrevet og spørg om der er noget du kan bistå med. Snak med banken og bed høfligt om at få hævet renten på deponeringskontoen eller sænket den på mellemfinansieringen.

Anonym ejendomsmægler>> Du vil godt have navnet på en kollega du kan hænge ud, men vil ikke sige hvem du er. Der er ingen lov der forbyder at udlevere nøglen på noget tidspunkt. Der ER derimod en lov der forbyder en ejendomsmægler i fejl-vejledning. Nøglen udleveres som regel på overtagelsesdagen. Hovedparten af købesummen betales ofte inden eller på overtagelsesdagen. Ofte er der i købsaftalen en seneste dato for indgivelse af skøde til tinglysning.