#152202
Michael01

Så vidt jeg ved, har han tabt gevaldigt på fiskedam i østeuropa, og Cimber Sterling er tæt på konkurs, tegningskurs 10, hvor man havde regnet med 24, og kursen er nede ved 4