#152160
Jyden

Man kunne også udbyde nogle portioner via mybanker.biz med forskellig løbetid og se hvad det giver.
Jeg har iøvrigt ikke nogen problemer med at bruge nogen de danske banker bare beløbet er indenfor indskydergaratifondens beløb på ca. 740.000 kr. fra efteråret.