#152056
thsv

Eik bank benytter renten på Indskudsbeviser til deres boligprioritet.

Det lave tillæg du opnår på CIBOR3 betyder, at din konto er lidt billigere end Nordeas rentesats(eller danske banks minimum).

Da begge rentesatser er officielle må de formodes at følges ad med nogenlunde samme rentespænd, dog er 3-månedsrenten nok lidt mere træg ved renteændringer.