#151974
Anonym

Jeg vil citrer Jyske Banks direktør her.

Kunderne har i sidste ende selv ansvaret for deres dårlige økonomi og dårlige økonomiske dispositioner.

Et sommerhus kan naturligvis realkreditbelånes med op til 60% af markedsværdien. Det ved selv et 10-årigt barn! Markedsværdien er den værdi realkreditinstituttet vurderer sommerhuset til, og den kan ligge både over og under den offentlige vurdering.

Jeg nægter simpelthen at tro på jeres bankrådigver ikke vidste dette og ikke har rådgivet jer korrekt, men der kan jo være andre forhold på spil, så som at lånesummen kan blive så lille, at banklån simpelthen er billigere.

Hvis I mener I er blevet rådgivet forket, jammen så dokumenter det! Læg beviserne frem for pengeinstitutankenævnet eller for domstolene og i vil få medhold! Men I skal vide, at det er jer der anklager banken, som er uskyldig ind til det modsatte er bevist. Sådan er det i en retssat. I skal løfte bevisbyrden!

I skal selv finde beviserne, og kan I ikke det, har I ikke nogen sag!