#151856
Anonym

Hvis I har en ganske almindelig tidsubegrænset lejekontrakt, så kan I ikke siges op uanset om ejerboligen så går på tvang den ene gang efter den anden.

Den der overtager ejerboligen på tvangsauktion skal leve op til lejekontrakten, og I har de samme rettigheder til fx at føre en sag mod jeres nye udlejer eller konkursboet om lejens størrelse.

Flertallet af lejere betaler faktisk for meget i leje og kan få lejen sat ned i huslejenævnet.